Monthly Archives: февруари 2023

Совршена можност за работа со скратено работно време (part-time job)

Совршената можност за работа со скратено работно време (part-time job) е различна за различна личност во зависност индивидуални потребите и преференции. Сепак, генерално, совршената можност за работа со скратено работно време би ги имала следните карактеристики: Флексибилност Совршената можност за работа со скратено работно време треба да понуди флексибилен распоред кој ви овозможува да ја […]